Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Nước Úc dưới ống kính Lương Văn Quang

Tuylip Garden (trên), Wilson Mountain (dưới) và Anna Bay (dưới cùng)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét