Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

AI CŨNG GHÉT CẢNH SÁT


Ngồi trên xe với mấy người khách bên Pháp sang, thấy xe đi ngược chiều nháy đèn mấy lần, mình báo người ta báo hiệu đằng trước có cảnh sát. Quả nhiên chưa đầy một phút xuất hiện “Anh hùng Núp”. Khách Pháp xác nhân bên Pháp cũng y hệt như vậy, lái xe vẫn báo nhau về bọn chúng. Hóa ra cảnh sát ở đâu cũng là một lũ khốn nạn. Tài xế khắp nới cần đoàn kết lại để chống kẻ thù chung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét