Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

CẲNG ĐẬU ĐUN HẠT ĐẬU


Chuyện anh em nhà Kim, Jong Un hại Jong Nam làm mình nhớ đến chuyện Tào Phi Tào Thực. Thực là con thứ ba của Tào Tháo, rất thông minh nên được bố yêu, muốn cho nối ngôi nhưng lại ngại vấn đề bỏ trưởng lập thứ. Sự do dự của Tào Tháo làm cho 2 amh em hiềm khích với nhau. 

Cuối cùng Tháo chết, con trưởng là Tào Phi lên. Tào Thực bất mãn, uống rượu say cả ngày, Phi triệu tập cũng không thèm đến. Tào Phi sai lính bắt và giải vào phủ. Phi nói, ngươi văn hay chữ tốt, coi thường tất cả, nay ta cho ngươi 7 bước chân phải ứng khẩu được một bài thơ, rồi xem có trị tội hay không. 

Bài thơ 7 bước chân của Tào Thực như vầy:

Cẳng đậu đun hạt đậu
Hạt đậu khóc hu hu
Sinh ra từ một gốc
Nỡ hại nhau thế ru

Bài thơ làm Tào Phi chẩy nước mắt, rồi hai anh em ôm lấy nhau khóc. Tào Thực được tha và sau này người ta thấy ông tiếp tục làm nhiều bài thơ hay để lại cho đời. 

Tào Phi nổi tiếng tàn bạo, là người cướp ngôi nhà Hán, điều Tào Tháo không dám làm, xem ra vẫn chưa ăn thua gì so với Ủn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn nhận xét